top of page

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bemutatkozás
 

1.1 Ezek a feltételek az irányadóak weboldalunk Ön általi használatára.

1.2 Weboldalunk használatával Ön teljes mértékben elfogadja ezeket a feltételeket; ennek megfelelően, ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel vagy azok bármely részével, nem használhatja weboldalunkat.

1.3 Ha weboldalunkon vásárol, kérjük, hogy kifejezetten fogadja el ezeket a feltételeket.

1.4 Weboldalunk használatához legalább 18 évesnek kell lennie; weboldalunk használatával vagy a jelen feltételek elfogadásával szavatolja és kijelenti számunkra, hogy betöltötte a 18. életévét.

1.5 Weboldalunk cookie-kat használ; weboldalunk használatával vagy a jelen feltételek elfogadásával hozzájárul a cookie-k használatához az adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatunk feltételeinek megfelelően.

2. Szerzői jogi megjegyzés

2.1 Copyright (c) 2018 GeoSmartPro Ltd.

2.2 A jelen szerződési feltételek kifejezett rendelkezéseire is figyelemmel:

(a) licencadóinkkal együtt mi birtokoljuk és ellenőrizzük a weboldalunkon és a weboldalunkon található anyagokon található összes szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogot; és

(b) a weboldalunkon és a weboldalunkon található anyagokon található összes szerzői és egyéb szellemi tulajdonjog fenntartva.

3. Engedély a webhely használatához

3.1 Ön:

(a) weboldalunk oldalainak megtekintése egy webböngészőben;

(b) oldalak letöltése weboldalunkról webböngészőben történő gyorsítótárazáshoz;

(c) oldalak nyomtatása weboldalunkról;

(d) audio- és videofájlok streamelése weboldalunkról; és

(e) webböngészőn keresztül használja weboldalunk szolgáltatásait,

a jelen szerződési feltételek egyéb rendelkezéseire is figyelemmel.

3.2 A 3.1. szakasz vagy a jelen feltételek egyéb rendelkezései által kifejezetten megengedett esetek kivételével Ön nem tölthet le semmilyen anyagot a webhelyünkről, és nem menthet ilyen anyagokat számítógépére.

3.3 Weboldalunkat kizárólag saját személyes és üzleti céljaira használhatja, és nem használhatja weboldalunkat semmilyen más célra.

3.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek által kifejezetten megengedett esetek kivételével Ön nem szerkesztheti vagy más módon módosíthatja a weboldalunkon található anyagokat.

3.5 Hacsak nem birtokolja vagy irányítja az anyag vonatkozó jogait, nem szabad:

(a) újra közzétenni a weboldalunkon található anyagokat (beleértve a másik weboldalon történő újraközlést is);

(b) a weboldalunkon található anyagok értékesítése, bérbeadása vagy továbbengedélyezése;

(c) a weboldalunkon található anyagokat nyilvánosan megjeleníteni;

(d) a weboldalunkon található anyagok kereskedelmi célú felhasználása; vagy

(e) a weboldalunkról származó anyagok újraterjesztése.

3.6 A 3.5. pont ellenére Ön bárki számára továbbíthatja hírlevelünket nyomtatott és elektronikus formában.

3.7 Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint korlátozzuk a hozzáférést weboldalunk egyes részeihez, vagy akár az egész webhelyünkhöz; nem kerülheti meg, nem kerülheti meg, illetve nem kísérelheti meg megkerülni vagy megkerülni a weboldalunkon található hozzáférés-korlátozási intézkedéseket.

4. Elfogadható használat

4.1 Nem szabad:

(a) semmilyen módon nem használhatja weboldalunkat, vagy bármilyen olyan intézkedést megtesz, amely kárt okoz vagy okozhat a weboldalon, vagy rontja a weboldal teljesítményét, elérhetőségét vagy elérhetőségét;

(b) weboldalunkat bármilyen jogsértő, illegális, csaló vagy káros módon, vagy bármely jogellenes, illegális, csalárd vagy káros céllal vagy tevékenységgel összefüggésben használni;

(c) weboldalunk használata bármely olyan anyag másolására, tárolására, tárolására, továbbítására, küldésére, felhasználására, közzétételére vagy terjesztésére, amely kémprogramokból, számítógépes vírusokból, trójai falóból, féregből, billentyűleütés-naplózóból, rootkitből vagy egyébből áll (vagy azokhoz kapcsolódik). rosszindulatú számítógépes szoftverek;

(d) kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül bármilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenység végzése (beleértve a korlátozás nélkül a lekaparást, az adatbányászatot, az adatkinyerést és az adatgyűjtést) a weboldalunkon vagy azzal kapcsolatban;

(e) bármilyen robot, pók vagy más automatizált eszköz segítségével hozzáférhet weboldalunkhoz vagy más módon kapcsolatba léphet vele, kivéve a keresőmotor indexelése céljából;

(f) megsérti a webhelyünk robots.txt fájljában foglalt irányelveket; vagy

(g) felhasználni a weboldalunkról gyűjtött adatokat bármilyen direkt marketing tevékenységhez (beleértve a korlátozás nélkül az e-mail marketinget, az SMS marketinget, a telemarketinget és a direkt mailezést).

4.2 Nem használhatja fel a weboldalunkról gyűjtött adatokat magánszemélyekkel, cégekkel vagy más személyekkel vagy jogi személyekkel való kapcsolatfelvételre.

4.3 Gondoskodnia kell arról, hogy a weboldalunkon keresztül vagy a weboldalunkkal kapcsolatban megadott összes információ igaz, pontos, aktuális, teljes és nem félrevezető.

5. Termékek

5.1 A termékek weboldalunkon történő hirdetése nem szerződéses ajánlat, hanem „kezelésre való felhívás”.

5.2 A weboldalunkon elérhető termékeket időnként megváltoztathatjuk, és nem vállaljuk, hogy továbbra is szállítunk egy adott terméket vagy terméktípust.

5.3 A weboldalunkon feltüntetett árak tévesek lehetnek.

5.4 A termékek weboldalunkon keresztül történő értékesítésére és vásárlására az értékesítési feltételek és feltételek vonatkoznak, és minden alkalommal, amikor weboldalunkon vásárol, kérjük, fogadja el az adott dokumentum feltételeit.

5.5 A weboldalunkon közzététel céljából benyújtott termékértékelésekre a 9. és a 10. szakasz feltételei vonatkoznak.

9. Az Ön tartalma: licenc
 

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben az „Ön tartalma” minden olyan alkotást és anyagot jelent (beleértve a korlátozás nélkül a szöveget, grafikát, képeket, hanganyagokat, videoanyagokat, audiovizuális anyagokat, forgatókönyveket, szoftvereket és fájlokat), amelyeket Ön benyújt nekünk vagy weboldalon történő tárolásra vagy közzétételre, a weboldalunkon történő feldolgozásra vagy továbbításra.

9.2 Ön engedélyezi számunkra a tartalom reprodukálását, tárolását és közzétételét ezen a webhelyen és bármely jogutód webhelyen, illetve azzal kapcsolatban.

9.3 Ön megadja nekünk a jogot a 9.2. szakasz szerint engedélyezett jogok továbbadására.

9.4 Ön biztosítja számunkra, hogy keresetet indítsunk a 9.2. pont szerint engedélyezett jogok megsértése miatt.

9.5 Ön ezennel lemond a tartalommal kapcsolatos minden erkölcsi jogáról a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig; Ön pedig szavatolja és kijelenti, hogy a tartalomhoz kapcsolódó minden egyéb erkölcsi jogról a vonatkozó törvények által megengedett maximális mértékig lemondott.

9.6 A weboldalunkon elérhető szerkesztési funkció segítségével a megengedett mértékig szerkesztheti a tartalmát.

9.7 A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, ha Ön bármilyen módon megsérti a jelen feltételek bármely rendelkezését, vagy ha megalapozottan gyanítjuk, hogy bármilyen módon megsértette ezeket a feltételeket, törölhetjük, visszavonhatjuk a közzétételt vagy szerkesztheti a tartalmát vagy egészét.

10. Az Ön tartalma: szabályok

10.1 Ön szavatolja és kijelenti, hogy tartalma megfelel ezeknek a feltételeknek.

10.2 Az Ön tartalma nem lehet illegális vagy jogellenes, nem sértheti senki törvényes jogait, és nem lehet alkalmas arra, hogy bármely személy ellen jogi eljárást indítsanak (minden esetben bármely joghatóság és az alkalmazandó törvények értelmében).

10.3 Az Ön tartalma, valamint annak általunk a jelen feltételekkel összhangban történő felhasználása nem:

a) nem lehet rágalmazó vagy rosszindulatú hamis;

b) legyen obszcén vagy illetlen;

(c) nem sértenek szerzői jogot, erkölcsi jogot, adatbázishoz való jogot, védjegyjogot, formatervezési mintajogot, átruházási jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot;

d) megsérti a bizalomhoz, a magánélethez való jogot vagy az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogot;

(e) hanyag tanácsnak minősül, vagy hanyag kijelentést tartalmaz;

f) bûncselekmény elkövetésére való felbujtásnak, bûncselekmény elkövetésére irányuló utasításnak vagy bûncselekmény elõmozdításának minősül;

(g) semmibe veszi bármely bíróságot, vagy megszegi bármely bírósági végzést;

(h) nem sérti a faji vagy vallási gyűlöletre vagy megkülönböztetésre vonatkozó jogszabályokat;

(i) legyen istenkáromló;

j) megsérti a szolgálati titokra vonatkozó jogszabályokat;

k) nem sérthet meg bármely személlyel szemben fennálló szerződéses kötelezettséget;

(l) az erőszakot nyíltan, grafikusan vagy indokolatlanul ábrázolják;

(m) pornográf, szemérmetlen, sugalmazó vagy nyíltan szexuális jellegű;

(n) nem lehet valótlan, hamis, pontatlan vagy félrevezető;

(o) olyan utasításokat, tanácsokat vagy egyéb információkat tartalmazhat vagy tartalmazhat, amelyekre fel lehet lépni, és amelyek megtétele esetén betegséget, sérülést vagy halált, vagy bármilyen más veszteséget vagy kárt okozhatnak;

(p) spamnek minősül;

(q) legyen sértő, megtévesztő, csaló, fenyegető, sértő, zaklató, antiszociális, fenyegető, gyűlöletkeltő, diszkriminatív vagy lázító; vagy

(r) bosszúságot, kényelmetlenséget vagy szükségtelen szorongást okozni bármely személynek.

11. Visszaélés bejelentése

11.1 Ha bármilyen jogellenes anyagról vagy tevékenységről értesül a weboldalunkon, vagy bármely olyan anyagról vagy tevékenységről, amely sérti ezeket a feltételeket, kérjük, értesítsen bennünket.

11.2 Minden ilyen anyagról vagy tevékenységről e-mailben értesíthet bennünket.

12. Korlátozott garancia

12.1 Nem vállalunk garanciát és nem képviseljük a következőket:

(a) a weboldalunkon közzétett információk teljessége vagy pontossága;

(b) a weboldalon található anyag naprakész; vagy

(c) a weboldal vagy a webhelyen található bármely szolgáltatás elérhető marad.

12.2 Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés és magyarázat nélkül bármikor megszüntessük vagy módosítsuk webhelyünk szolgáltatásait vagy az összes szolgáltatásunkat, és leállítsuk weboldalunk közzétételét; és kivéve, ha a jelen feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, nem jogosult semmilyen kártérítésre vagy egyéb kifizetésre a weboldal szolgáltatásainak leállítása vagy megváltoztatása esetén, vagy ha a weboldal közzétételét leállítjuk.

12.3 A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig és a 13.1. pontra is figyelemmel kizárunk minden olyan nyilatkozatot és garanciát, amely a jelen feltételek tárgyával, a weboldalunkkal és a weboldalunk használatával kapcsolatos.

13. A felelősség korlátozásai és kizárásai

13.1 A jelen feltételekben semmi sem:

(a) korlátozza vagy kizárja a felelősséget a gondatlanságból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért;

(b) korlátozza vagy kizárja a csalásért vagy a csalárd félrevezetésért való felelősséget;

(c) korlátozza a kötelezettségeket olyan módon, amelyet a vonatkozó jogszabályok nem engedélyeznek; vagy

(d) kizár minden olyan kötelezettséget, amely az alkalmazandó jog szerint nem zárható ki.

13.2 A jelen 13. szakaszban és a jelen feltételekben máshol meghatározott felelősségkorlátozások és kizárások:

a) a 13.1. szakasz hatálya alá tartoznak; és

(b) szabályozza a jelen feltételekből eredő vagy a jelen feltételek tárgyával kapcsolatos minden kötelezettséget, beleértve a szerződésből, a jogsértésből (beleértve a gondatlanságot is) és a törvényi kötelezettség megszegéséből eredő kötelezettségeket, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik jelen feltételekben.

13.3 Amennyiben weboldalunkat és a weboldalunkon található információkat és szolgáltatásokat ingyenesen biztosítjuk, nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért.

13.4 Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben a rajtunk kívül álló eseményekből vagy eseményekből eredő veszteségekért.

13.5 Nem vállalunk felelősséget Ön felé semmilyen üzleti veszteségért, beleértve (korlátozás nélkül) a nyereség, a bevétel, a bevétel, a felhasználás, a termelés, a várható megtakarítások, az üzlet, a szerződések, a kereskedelmi lehetőségek vagy a goodwill elvesztését vagy kárát.

13.6 Nem vállalunk felelősséget Ön felé semmilyen adat, adatbázis vagy szoftver elvesztéséért vagy megsérüléséért.

13.7 Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen különleges, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért.

13.8 Ön elfogadja, hogy érdekünkben áll tisztségviselőink és alkalmazottaink személyes felelősségének korlátozása, és ezen érdekre tekintettel tudomásul veszi, hogy mi korlátozott felelősségű társaság vagyunk; beleegyezik abba, hogy személyesen semmilyen követelést nem támaszt tisztségviselőinkkel vagy alkalmazottainkkal szemben a weboldallal vagy a jelen feltételekkel kapcsolatban elszenvedett veszteségei miatt (ez természetesen nem korlátozza vagy zárja ki a korlátolt felelősségű társaság felelősségét magát tisztségviselőink és alkalmazottaink tetteiért és mulasztásaiért).

14. Jelen feltételek megsértése

14.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, ha Ön ezeket a feltételeket bármilyen módon megszegi, vagy ha megalapozottan gyanítjuk, hogy bármilyen módon megsértette ezeket a feltételeket, akkor:

(a) egy vagy több hivatalos figyelmeztetést küldünk Önnek;

(b) ideiglenesen felfüggeszti a webhelyünkhöz való hozzáférését;

(c) véglegesen megtiltja Önnek weboldalunk elérését;

(d) blokkolja az Ön IP-címét használó számítógépek hozzáférését weboldalunkhoz;

(e) kapcsolatba léphet bármely vagy az összes internetszolgáltatójával, és kérheti, hogy blokkolják az Ön hozzáférését weboldalunkhoz;

(f) jogi eljárást indíthat Ön ellen, akár szerződésszegés miatt, akár egyéb módon; és/vagy

(g) felfüggesztheti vagy törölheti fiókját webhelyünkön.

14.2 Ha felfüggesztjük, megtiltjuk vagy blokkoljuk a webhelyünkhöz vagy webhelyünk egy részéhez való hozzáférést, akkor nem tehet semmilyen lépést a felfüggesztés, tiltás vagy blokkolás megkerülésére (beleértve, korlátozás nélkül egy másik fiók létrehozását és/vagy használatát).

15. Harmadik felek webhelyei

15.1 Weboldalunk hiperhivatkozásokat tartalmaz harmadik felek tulajdonában lévő és üzemeltetett webhelyekre; az ilyen hiperhivatkozások nem ajánlások.

15.2 Nincs befolyásunk a harmadik felek webhelyeire és azok tartalmára, és a 13.1 szakasz értelmében nem vállalunk felelősséget értük, illetve a használatukból eredő veszteségekért vagy károkért.

16. Védjegyek

16.1 Minden logónk és egyéb bejegyzett és nem bejegyzett védjegyünk a hozzánk tartozó védjegyek; nem adunk engedélyt ezen védjegyek használatára, és az ilyen használat jogaink megsértését jelentheti.

16.2 A weboldalunkon található harmadik felek bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei a megfelelő tulajdonosaik tulajdonát képezik, és hacsak a jelen feltételek másként nem rendelkeznek, nem támogatjuk az ilyen jogok tulajdonosait, és nem állunk kapcsolatban velük. és mint ilyen, nem adhatunk engedélyt az ilyen jogok gyakorlására.

17. Variáció

17.1 Ezeket a feltételeket időről időre felülvizsgálhatjuk.

17.2 A felülvizsgált Általános Szerződési Feltételek a felülvizsgált feltételek weboldalon való közzétételének napjától érvényesek weboldalunk használatára, és Ön ezennel lemond minden olyan jogáról, amelyről egyébként értesítést kell kérnie, vagy ahhoz, hogy a módosításokhoz hozzájáruljon. 17.3. Ha kifejezett beleegyezését adta ezekhez a feltételekhez, akkor kifejezett beleegyezését kérjük a jelen feltételek bármilyen felülvizsgálatához; és ha Ön az általunk meghatározott időtartamon belül nem adja kifejezett beleegyezését a felülvizsgált feltételekhez, akkor letiltjuk vagy töröljük fiókját a webhelyen, és Önnek fel kell hagynia a webhely használatával.

18. Hozzárendelés

18.1 Ön ezennel beleegyezik abba, hogy átruházzuk, átruházzuk, alvállalkozásba adjuk, vagy más módon kezeljük a jelen feltételek szerinti jogainkat és/vagy kötelezettségeinket.

18.2 Előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem ruházhatja át, ruházhatja át, nem kötheti alvállalkozásba vagy más módon nem kezelheti a jelen feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit.

19. Elválaszthatóság

19.1 Ha bármely bíróság vagy más illetékes hatóság a jelen feltételek valamely rendelkezését jogellenesnek és/vagy végrehajthatatlannak ítéli, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad.

19.2 Ha a jelen feltételek bármely jogellenes és/vagy végrehajthatatlan rendelkezése törvényes vagy végrehajtható lenne, ha törlésre kerülne egy része, akkor azt a részt töröltnek kell tekinteni, a rendelkezés többi része pedig érvényben marad.

20. Harmadik felek jogai

20.1 A jelen feltételek szerinti szerződés a mi és az Ön javát szolgálja, és nem célja, hogy bármely harmadik fél hasznot húzzon vagy végrehajtható legyen.

20.2 A felek szerződésből eredő jogainak jelen feltételek szerinti gyakorlása nem feltétele harmadik fél hozzájárulásának.

21. Teljes megállapodás

21.1 A 13.1. szakasz értelmében ezek a feltételek, valamint az adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatunk képezik a teljes megállapodást Ön és közöttünk a weboldalunk Ön által történő használatával kapcsolatban, és felülírnak minden korábbi, Ön és köztünk kötött megállapodást az Ön weboldalának használatával kapcsolatban. weboldalunk használata.

22. Jog és joghatóság

22.1 A jelen feltételekre és feltételekre az angol jog az irányadó, és azokkal összhangban kell értelmezni.

22.2 A jelen feltételekkel és feltételekkel kapcsolatos viták az angliai bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

23. Törvényi és szabályozási közzétételek

23.1 A Companies House-ban vagyunk bejegyezve; A nyilvántartás online változata a https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11378703 címen található, regisztrációs számunk pedig 11378703.

24. Adataink

24.1 Ennek a weboldalnak a tulajdonosa és üzemeltetője a GeoSmartPro Ltd.

24.2 Angliában és Walesben vagyunk bejegyezve 11378703 regisztrációs szám alatt, székhelyünk a GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.3 Székhelyünk a GeoSmartPro Ltd., 1.70 Watford Croxley, 1.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.4 Felveheti velünk a kapcsolatot:

a) postai úton, a fent megadott postacímen;

(b) weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapjának használatával;

c) telefonon, ha  a honlapunkon az adott időpontban elérhető elérhetőségi szám található; vagy

(d) e-mailben, a weboldalunkon közzétett e-mail cím használatával, ha az adott időpontban létezik.

bottom of page