top of page

ADATVÉDELEM ÉS

COOKIE-POLITIKA

1.       Bevezetés

1.1     Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megóvjuk weboldalunk látogatóinak és ügyfeleinek magánéletét; ebben a szabályzatban ismertetjük, hogyan kezeljük személyes adatait.

1.2     Ez a szabályzat akkor érvényes, ha az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőként járunk el; más szóval, ahol meghatározzuk az adott személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

1.3     Weboldalunkon cookie-kat használunk. Amennyiben ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek weboldalunk és szolgáltatásaink biztosításához, a weboldalunk első meglátogatásakor beleegyezését kérjük a cookie-k használatához.

1.4     Ebben a szabályzatban a „mi”, a „mi” és a „miénk” kifejezés a GeoSmartPro Ltd-re vonatkozik. A rólunk szóló további információkért lásd a 17. szakaszt.

2.       Hogyan használjuk fel személyes adatait

2.1     Ebben a 2. részben leírtuk:

(a)     az általunk feldolgozható személyes adatok általános kategóriái;

(b)     olyan személyes adatok esetében, amelyeket nem közvetlenül Öntől szereztünk be, az adatok forrása és meghatározott kategóriái;

c)     milyen célokra kezelhetjük a személyes adatokat; és

d)     az adatkezelés jogalapjait.

2.2     Adatokat dolgozhatunk fel a weboldalunk és szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozóan ("használati adatok"). A használati adatok magukban foglalhatják az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, böngésző típusát és verzióját, operációs rendszert, hivatkozási forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a webhely navigációs útvonalait, valamint információkat a szolgáltatás használatának időzítéséről, gyakoriságáról és mintájáról. A használati adatok forrása az analitikai nyomkövető rendszerünk. Ezeket a használati adatokat a weboldal és a szolgáltatások használatának elemzése céljából kezelhetjük. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és szolgáltatásaink figyelemmel kísérése és fejlesztése.

2.3     Feldolgozhatjuk fiókadatait ("számlaadatok"). A fiókadatok között szerepelhet az Ön neve és e-mail címe. A számlaadatok forrása Ön vagy munkáltatója. A fiók adatait weboldalunk működtetése, szolgáltatásaink nyújtása, weboldalunk és szolgáltatásaink biztonságának biztosítása, adatbázisaink biztonsági másolatainak készítése és Önnel való kommunikáció céljából kezelhetjük. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzletünk megfelelő kezelése.

2.4     Feldolgozhatjuk az Ön által közzétett információkat weboldalunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül („közzétételi adatok”). A közzétételi adatok feldolgozása a közzététel lehetővé tétele, valamint weboldalunk és szolgáltatásaink adminisztrálása céljából történhet. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzletünk megfelelő kezelése.

2.5     Feldolgozhatjuk az árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban felénk benyújtott bármely megkeresésében foglalt információkat ("kérdezési adatok"). A lekérdezési adatok feldolgozhatók releváns áruk és/vagy szolgáltatások felajánlása, marketingje és értékesítése céljából. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

2.6     Feldolgozhatunk ügyfélkapcsolatainkkal kapcsolatos információkat, beleértve az ügyfél kapcsolattartási adatait ("ügyfélkapcsolati adatok"). Az ügyfélkapcsolati adatok tartalmazhatják az Ön nevét, munkáltatóját, beosztását vagy beosztását, elérhetőségeit, valamint a köztünk és Ön vagy munkáltatója közötti kommunikációban szereplő információkat. Az ügyfélkapcsolati adatok forrása Ön vagy munkáltatója. Az ügyfélkapcsolati adatok az ügyfelekkel fennálló kapcsolataink kezelése, az ügyfelekkel való kommunikáció, az ilyen kommunikációk nyilvántartása, valamint termékeink és szolgáltatásaink vásárlói körében történő népszerűsítése céljából kezelhetők. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen ügyfélkapcsolataink megfelelő kezelése.

2.7     Feldolgozhatunk olyan tranzakciókkal kapcsolatos információkat, beleértve az áruk és szolgáltatások vásárlását, amelyeket Ön velünk és/vagy weboldalunkon keresztül kötött („tranzakciós adatok”). A tranzakciós adatok tartalmazhatják az Ön elérhetőségeit, kártyaadatait és a tranzakció adatait. A tranzakciós adatok a vásárolt áruk és szolgáltatások értékesítése, valamint az ügyletek megfelelő nyilvántartása céljából kezelhetők. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötésére, valamint jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzletünk megfelelő kezelése.

2.8     Feldolgozhatjuk az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információkat e-mailes értesítéseinkre és/vagy hírleveleinkre való feliratkozás céljából („értesítési adatok”). Az értesítési adatokat a vonatkozó értesítések és/vagy hírlevelek elküldése céljából kezelhetjük. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

2.9     Feldolgozhatjuk az Ön által nekünk küldött kommunikációban foglalt vagy azzal kapcsolatos információkat („levelezési adatok”). A levelezési adatok tartalmazhatják a kommunikációhoz kapcsolódó kommunikációs tartalmat és metaadatokat. Weboldalunk a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjain keresztül folytatott kommunikációhoz kapcsolódó metaadatokat generálja. A levelezési adatokat az Önnel való kapcsolattartás és nyilvántartás céljából kezelhetjük. Ennek a feldolgozásnak a jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen weboldalunk és üzletünk megfelelő kezelése, valamint a felhasználókkal folytatott kommunikáció.

2.11  A jelen szabályzatban meghatározott bármely személyes adatát feldolgozhatjuk, ha ez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a mi jogos érdekeink, nevezetesen törvényes jogaink védelme és érvényesítése, az Ön törvényes jogai és mások törvényes jogai.

2.12  A jelen szabályzatban megjelölt bármely személyes adatát feldolgozhatjuk, ha ez a biztosítás megszerzése vagy fenntartása, a kockázatok kezelése vagy szakmai tanácsadás céljából szükséges. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja jogos érdekeink, nevezetesen vállalkozásunk megfelelő védelme a kockázatokkal szemben.

2.13  A jelen 2. szakaszban meghatározott konkrét célokon túlmenően, amelyekből személyes adatait feldolgozhatjuk, bármely személyes adatát feldolgozhatjuk, ha az ilyen adatkezelés szükséges a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy annak érdekében, hogy az Ön létfontosságú érdekeinek vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

 

4.       Személyes adatainak megadása mások számára

 

4.2     Biztosítóinknak és/vagy szakmai tanácsadóinknak kiadhatjuk személyes adatait, amennyiben az ésszerűen szükséges a biztosítás megszerzéséhez vagy fenntartásához, a kockázatok kezeléséhez, a szakmai tanácsadáshoz, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akár bírósági eljárás során. illetve közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban.

4.4     A weboldalunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat fizetési szolgáltatóink, a Paypal és a Stripe bonyolíthatják le. A tranzakciós adatokat csak olyan mértékben osztjuk meg fizetési szolgáltatóinkkal, amilyen mértékben az Ön fizetéseinek feldolgozásához, az ilyen kifizetések visszatérítéséhez, valamint az ilyen fizetésekkel és visszatérítésekkel kapcsolatos panaszok és kérdések kezeléséhez szükséges. A fizetési szolgáltatók adatvédelmi irányelveiről és gyakorlatairól a https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev és a https://stripe.com/gb/privacy címeken találhat információkat.

4.5     Felfedhetjük az Ön érdeklődési adatait a webhelyünkön azonosított, kiválasztott harmadik fél áru- és szolgáltatásszállítók közül egy vagy többnek abból a célból, hogy felvehessék Önnel a kapcsolatot, hogy releváns termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínálhassanak, értékesíthessenek és eladhassanak Önnek. . Minden ilyen harmadik fél adatkezelőként jár el az általunk számára biztosított lekérdezési adatokkal kapcsolatban; és az Önnel való kapcsolatfelvételt követően minden ilyen harmadik fél átadja Önnek saját adatvédelmi szabályzatának egy példányát, amely szabályozza az Ön személyes adatainak az adott harmadik fél általi felhasználását.

4.6     A személyes adatok e 4. pontban meghatározott konkrét nyilvánosságra hozatalain túlmenően az Ön személyes adatait akkor is kiadhatjuk, ha ez a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön létfontosságú érdekeinek vagy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. más természetes személy érdekei. Személyes adatait akkor is kiadhatjuk, ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban.

5.       Személyes adatainak nemzetközi továbbítása

5.1     Ebben az 5. szakaszban tájékoztatást adunk azokról a körülményekről, amelyek esetén az Ön személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba továbbíthatók.

5.2     Ön tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül közzététel céljából benyújtott személyes adatok az interneten keresztül a világ minden táján elérhetőek lehetnek. Nem tudjuk megakadályozni, hogy mások felhasználják (vagy visszaéljenek) az ilyen személyes adatokkal.

6.       Személyes adatok megőrzése és törlése

6.1     Ez a 6. szakasz meghatározza adatmegőrzési irányelveinket és eljárásainkat, amelyek célja, hogy biztosítsák a személyes adatok megőrzésével és törlésével kapcsolatos jogi kötelezettségeink betartását.

6.2     Az általunk bármely célból vagy célból feldolgozott személyes adatokat nem őrizzük meg az adott célhoz vagy célokhoz szükséges ideig.

6.3     Személyes adatait az alábbiak szerint őrizzük meg:

(a)     A weboldalunkra felvitt összes személyes adatot 2019. december 21-ét követően legalább 5 évig, 2019. december 21-ét követően pedig legfeljebb 10 évig őrizzük meg . [1] 

6.4     Egyes esetekben nem tudjuk előre meghatározni, hogy az Ön személyes adatait milyen időtartamig őrizzük meg. Ilyen esetekben a következő szempontok alapján határozzuk meg a megőrzés időtartamát:

(a)     a weboldalunkon megadott személyes adatok megőrzésének időtartama az Ön egyedi esete alapján kerül meghatározásra. [2] 

6.5     A jelen 6. szakasz egyéb rendelkezései ellenére személyes adatait megőrizhetjük, ha ez a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön létfontosságú érdekeinek vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges.

7.       Módosítások

7.1     Ezt a szabályzatot időről időre frissíthetjük azáltal, hogy új verziót teszünk közzé weboldalunkon.

7.2     Érdemes időnként ellenőriznie ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elégedett-e a szabályzat bármely módosításával.

7.3     Jelen szabályzat jelentős változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük Önt.

8.       Az Ön jogai

8.1     Ebben a 8. szakaszban összefoglaltuk azokat a jogokat, amelyekkel Ön az adatvédelmi törvény értelmében rendelkezik. Egyes jogok összetettek, és nem minden részletet tartalmaztunk összefoglalónkban. Ennek megfelelően olvassa el a vonatkozó törvényeket és a szabályozó hatóságok útmutatásait e jogok teljes körű magyarázatához.

8.2     Az Ön adatvédelmi törvény szerinti fő jogai a következők:

(a)     hozzáférési jog;

(b)     a helyesbítéshez való jog;

c)     a törléshez való jog;

d)     az adatkezelés korlátozásának joga;

(e)     a feldolgozás elleni tiltakozás joga;

f)     az adathordozhatósághoz való jog;

(g)     a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga; és

(h)     a hozzájárulás visszavonásának joga.

8.3     Önnek joga van megerősítést kérni arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait vagy sem, és ha igen, hozzáférhet a személyes adatokhoz, valamint bizonyos kiegészítő információkhoz. Ezek a kiegészítő információk tartalmazzák az adatkezelés céljaira, az érintett személyes adatok kategóriáira és a személyes adatok címzettjére vonatkozó részleteket. Feltéve, hogy mások jogait és szabadságait ez nem érinti, személyes adatairól másolatot küldünk Önnek. Az els példányt ingyenesen biztosítjuk, de a további példányokért ésszerű díjat kell fizetni.8.4   Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse, és az adatkezelés céljait figyelembe véve az Önre vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

8.5     Bizonyos esetekben Önnek joga van személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törléséhez. Ilyen körülmények között szerepel: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; visszavonja a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez való hozzájárulását; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok bizonyos szabályai alapján; az adatkezelés közvetlen marketing célokat szolgál; és a személyes adatokat jogellenesen kezelték. A törlési jognak azonban vannak kizárásai. Az általános kizárások közé tartoznak azok, ahol az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás és az információszabadság gyakorlásához; törvényi kötelezettség teljesítése miatt; vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

8.6     Bizonyos esetekben Önnek jogában áll korlátozni személyes adatai kezelését. Ezek a körülmények a következők: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; a feldolgozás jogellenes, de Ön ellenzi a törlést; már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelésünk céljaira, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez személyes adatokra van szüksége; és Ön tiltakozott a feldolgozás ellen, a kifogás ellenőrzéséig. Ha az adatkezelést ezen az alapon korlátozták, továbbra is tárolhatjuk személyes adatait. Azonban csak más módon dolgozzuk fel: az Ön hozzájárulásával; jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez; más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből.

8.7     Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen az Ön konkrét helyzetére hivatkozva, de csak olyan mértékben, amennyiben az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalmi jogkör gyakorlása során; vagy az általunk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek céljaira. Ha Ön ilyen tiltakozást tesz, a személyes adatok feldolgozását leállítjuk, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére irányul.

8.8     Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen (beleértve a direkt marketing célú profilalkotást is). Ha Ön ilyen tiltakozást tesz, megszüntetjük személyes adatainak e célból történő feldolgozását.

8.9     Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célú kezelése ellen az Ön sajátos helyzetére hivatkozva, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

8.10  Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja:

(a)     beleegyezés; vagy

(b)     hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél, vagy annak érdekében, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket tegyen,

        és az ilyen adatkezelés automatizált módon történik, Önnek jogában áll személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni tőlünk. Ez a jog azonban nem érvényesül, ha hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

8.11  Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényeket, Önnek törvényes joga van panaszt benyújtani az adatvédelemért felelős felügyeleti hatósághoz. Ezt megteheti a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti EU-tagállamban.

8.12  Amennyiben az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás, Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.13  Ön a személyes adataival kapcsolatos bármely jogát gyakorolhatja a hozzánk intézett írásbeli értesítéssel, a jelen 8. pontban meghatározott egyéb módokon túl.

9.       Harmadik fél webhelyei

9.1     Weboldalunk hiperhivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek webhelyeire.

9.2     Nincs befolyásunk harmadik felek adatvédelmi szabályzataira és gyakorlataira, és nem vállalunk felelősséget azokért.

10.     Gyermekek személyes adatai

10.1  Weboldalunk és szolgáltatásaink 18 éven felülieket céloznak meg. [3] 

10.2  Ha okunk van azt hinni, hogy az adott kor alatti személy személyes adatait tároljuk adatbázisainkban, akkor ezeket a személyes adatokat töröljük.

11.     Információk frissítése

11.1  Kérjük, tudassa velünk, ha az Önről tárolt személyes adataink javításra vagy frissítésre szorulnak.

12.     A sütikről

12.1  A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterlánc) tartalmazó fájl, amelyet egy webszerver küld a webböngészőnek, és a böngésző tárolja. Az azonosító ezután minden alkalommal visszaküldésre kerül a szervernek, amikor a böngésző oldalt kér a szervertől.

12.2  A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „munkamenet” cookie-k: az állandó cookie-kat a webböngésző tárolja, és a beállított lejárati dátumig érvényben marad, kivéve, ha a felhasználó a lejárati dátum előtt törli; a munkamenet cookie viszont a felhasználói munkamenet végén, a webböngésző bezárásakor lejár.

12.3  A cookie-k általában nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják a felhasználót, de az Önről tárolt személyes adatok összekapcsolhatók a cookie-kban tárolt és azokból származó információkkal.

13.     Az általunk használt sütik

13.1  A sütiket a következő célokra használjuk:

(a)     hitelesítés - cookie-kat használunk, hogy azonosítsuk Önt, amikor meglátogatja webhelyünket, és amikor a weboldalunkon navigál (az erre a célra használt cookie-k: állandó cookie-k);

c)     bevásárlókosár - cookie-kat használunk, hogy fenntartsuk a bevásárlókosara állapotát, miközben Ön weboldalunkon navigál (az erre a célra használt cookie-k: állandó cookie-k);

d)     személyre szabás - cookie-kat használunk, hogy információkat tároljunk az Ön preferenciáiról és személyre szabjuk weboldalunkat (az erre a célra használt cookie-k: állandó cookie-k);

(e)     biztonság – a cookie-kat a felhasználói fiókok védelmére szolgáló biztonsági intézkedések elemeként használjuk, ideértve a bejelentkezési adatok csalárd felhasználásának megakadályozását, valamint weboldalunk és szolgáltatásaink általános védelmét (az erre a célra használt cookie-k: állandó);

f)     reklámozás - cookie-kat használunk, hogy segítsenek az Ön számára releváns hirdetések megjelenítésében (az erre a célra használt cookie-k: állandó cookie-k);

(g)     elemzés - cookie-kat használunk, hogy segítsenek elemezni weboldalunk és szolgáltatásaink használatát és teljesítményét (az erre a célra használt cookie-k: állandó cookie-k); és

(h)     a cookie-k hozzájárulása – cookie-kat használunk a cookie-k általánosabb használatával kapcsolatos preferenciáinak tárolására (az erre a célra használt cookie-k: állandó cookie-k).

14.     Szolgáltatóink által használt sütik

14.1  Szolgáltatóink cookie-kat használnak, és ezek a cookie-k tárolásra kerülhetnek az Ön számítógépén, amikor meglátogatja weboldalunkat.

14.2  Weboldalunk használatának elemzéséhez a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analytics cookie-k segítségével gyűjt információkat a weboldal használatáról. A weboldalunkkal kapcsolatban összegyűjtött információkat a weboldalunk használatáról szóló jelentések készítésére használjuk. A Google adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://www.google.com/policies/privacy/ . A releváns cookie-k a következők: állandó cookie-k.

14.3  Weboldalunkon Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseket teszünk közzé. Ezeket a Google az Ön érdeklődési körének megfelelően szabta meg. Érdeklődési körének meghatározásához a Google nyomon követi az Ön viselkedését a webhelyünkön és az internet más webhelyein cookie-k segítségével. Megtekintheti, törölheti vagy hozzáadhatja a böngészőjéhez kapcsolódó érdeklődési kategóriákat a https://adssettings.google.com oldalon . Leiratkozhat az AdSense partnerhálózat cookie-járól is ezekkel a beállításokkal vagy a Network Advertising Initiative több cookie-t tartalmazó leiratkozási mechanizmusával a következő címen: http://optout.networkadvertising.org . Ezek a leiratkozási mechanizmusok azonban maguk is cookie-kat használnak, és ha törli a cookie-kat a böngészőből, a leiratkozás nem marad fenn. Annak biztosítása érdekében, hogy egy adott böngésző esetében megmaradjon a leiratkozás, érdemes lehet a Google böngészőbővítményeinek használatát megfontolni: https://support.google.com/ads/answer/7395996 . A releváns cookie-k a következők: állandó cookie-k.

 

15.     Cookie-k kezelése

15.1  A legtöbb böngésző lehetővé teszi a cookie-k elfogadásának megtagadását és a cookie-k törlését. Ennek módjai böngészőnként és verziónként változnak. A cookie-k letiltásával és törlésével kapcsolatban azonban naprakész információkat kaphat az alábbi linkeken:

(a)     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu (Chrome);

(b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

c)     http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)     https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); és

f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

15.2  Az összes cookie letiltása számos webhely használhatóságára negatív hatással lesz.

15.3  Ha letiltja a cookie-kat, nem tudja majd használni a weboldalunk összes funkcióját.

17.     Részleteink

17.1  A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a GeoSmartPro Ltd.

17.2  Angliában és Walesben vagyunk bejegyezve 11378703 regisztrációs szám alatt, székhelyünk a GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

17.3  Székhelyünk a GeoSmartPro Ltd., 1.70 Watford Croxley, 1.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA..

17.4  Felveheti velünk a kapcsolatot:

(a)     postai úton, a fent megadott postacímre;

(b)     weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapjának használatával;

c)     telefonon, ha  a honlapunkon az adott időpontban elérhető elérhetőségi szám található; vagy

d)     e-mailben, a weboldalunkon időről időre közzétett e-mail cím használatával.

bottom of page